ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹដ្រាម បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ២០% គ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកជំនួសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ!

ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹដ្រាម បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ២០% គ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកជំនួសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ!

ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកជំនួសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹដ្រាម ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ២០% គ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ សម្រាប់អាហារទាំងបីពេល គឺអាហារពេលព្រឹក ពេលរសៀល និងពេលល្ងាច។

Read More
ក្រសួងទេសចរណ៍ផ្តល់ឡាបិលទទួលស្គាល់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ ដល់ភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់ ឌឹដ្រាម ដែលអនុវត្តស្របតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍!

ក្រសួងទេសចរណ៍ផ្តល់ឡាបិលទទួលស្គាល់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ ដល់ភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់ ឌឹដ្រាម ដែលអនុវត្តស្របតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍!

ក្រសួងទេសចរណ៍ផ្តល់ឡាបិលទទួលស្គាល់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ ដល់ភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់ ឌឹដ្រាម ដែលអនុវត្តស្របតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍!

Read More
មន្ទីរទេសចរណ៍បានចុះវាយតម្លៃ "ស្តីពីវិធានសុវត្ថិភាព"សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដឹកនាំដោយលោក នោ សិរីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចំនួន01ទីតាំង ដើម្បីទទួលឡាបិល ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹ ដ្រាម

មន្ទីរទេសចរណ៍បានចុះវាយតម្លៃ "ស្តីពីវិធានសុវត្ថិភាព"សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដឹកនាំដោយលោក នោ សិរីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចំនួន01ទីតាំង ដើម្បីទទួលឡាបិល ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹ ដ្រាម

,មន្ទីរទេសចរណ៍បានចុះវាយតម្លៃ "ស្តីពីវិធានសុវត្ថិភាព"សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដឹកនាំដោយលោក នោ សិរីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចំនួន01ទីតាំង ដើម្បីទទួលឡាបិល ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹ ដ្រាម ខណ្ឌឬស្សីកែវ

Read More
អស្ចារ្យណាស់ សម្រាប់កម្ពុជា! នៅពេលនេះការសាសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីសម្រេចបានប្រមាណ ៣០% ហើយ ស្ថិតនៅឃុំព្រែកស្លែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។

អស្ចារ្យណាស់ សម្រាប់កម្ពុជា! នៅពេលនេះការសាសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីសម្រេចបានប្រមាណ ៣០% ហើយ ស្ថិតនៅឃុំព្រែកស្លែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។

អស្ចារ្យណាស់ សម្រាប់កម្ពុជា! នៅពេលនេះការសាសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីសម្រេចបានប្រមាណ ៣០% ហើយ ស្ថិតនៅឃុំព្រែកស្លែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។

Read More
ចំណេះដឹងទូទៅ៖ ថ្ងៃអាទិត្យនេះជា «ទិវាឪពុក ឬ ទិវាបិតា», ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិនៃទិវានេះ

ចំណេះដឹងទូទៅ៖ ថ្ងៃអាទិត្យនេះជា «ទិវាឪពុក ឬ ទិវាបិតា», ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិនៃទិវានេះ

(បរទេស)៖ «ទិវាឪពុក លើកដំបូងបំផុតត្រូវបានប្រារព្វធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩១០ នៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៃ សហរដ្ឋអាមេរិក។ ប៉ុន្តែទាល់តែដល់ឆ្នាំ១៩៧២ គឺ៥៨ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Woodrow Wilson បានប្រកាស «ទិវាមាតា» ជាទិវាជាតិផ្លូវការ ទើប «ទិវាឪពុក» នេះ បានក្លាយជាបុណ្យជាតិមួយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក។

Read More